ZAKŁAD OPIEKI MEDYCZNEJ „SANATIO” sp. z o.o.

Ośrodek Leczenia

Schorzeń Cywilizacyjnych

Zespół Poradni Specjalistycznych

KARDIOLOGIA

DIABETOLOGIA

ENDOKRYNOLOGIA

Zakład Opieki Medycznej „Sanatiojest podmiotem leczniczym

dla Ośrodka Leczenia Schorzeń Cywilizacyjnych-Zespołu Poradni Specjalistycznych, który udziela ambulatoryjnych świadczeń

zdrowotnych z zakresu:

• diabetologii   • endokrynologii   • kardiologii

konkurencyjnych pod względem jakości, terminowości i kosztów,
w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo pacjentów.

Ośrodek udziela także pacjentom świadczeń diagnostycznych z zakresu:

• ultrasonografii z badaniami biopsyjnymi

• badań EKG wysiłkowego

• badań EKG i całodobowego monitorownia EKG i ciśnienia

   tętniczego krwi

• edukacji dietetyczno-leczniczej.

Zespół świadczy usługi medyczne także pacjentom niepełnosprawnym.
W tym celu dostosowano wyposażenie pomieszczeń do ich potrzeb, m.in. wyposażono je w klimatyzację oraz uzyskano akceptację kontroli sanitarnej.

 

 

ZAKŁAD OPIEKI MEDYCZNEJ „SANATIO” sp. z o.o. – OŚRODEK LECZENIA SCHORZEŃ CYWILIZACYJNYCH – ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Al. Pokoju 4, 31-548 Kraków-Śródmieście, tel.: 12 4120189, 12 4304081, fax.:  12 4173657, tel. kom.: 606234611, olsc@vp.pl